บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับรางวัล อย. Quality Award 2017
   
   

บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับรางวัล
อย. ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2017 (อย. Quality Award)
ด้านสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ทำการคัดเลือกสถานประกอบการผลิต
ซึ่งบริษัทฯ สแตนดาร์ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยคุณจิรโรจน์  ลัญฉนะวณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เป็นผู้เข้ารับมอบรางวัล อย. ควอลิตี้อวอร์ด จาก
ศ.คลีนิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในวันนพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
----------------------------------------------------------------------------------------

Standard Manufacturing Company is rewarded “FDA Quality Award 2017”
in the field of household and hazardous health care product establishment.

Standard Manufacturing Company Limited is selected as a quality enterprise
by the Food and Drug Administration (FDA). Clinic Honorary Prof.
Dr. Piyasakon Sakonsattayatorn, Health Ministry awarded to
Mr. Jiraroch Lunchanawanich, company's CEO and his team
on Thursday 16 Feb, 2017
at Grand Ball Room, Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok.